Skarsterlân Haskerveenpolder: een toonbeeld van wederopbouw

Deze rapportage laat zien waarom ruilverkavelingsgebied de Haskerveenpolder (Friesland) een wederopbouwgebied van nationaal belang is.

De Haskerveenpolder ligt in de driehoek Joure, Heerenveen en Akkrum en op het kruispunt van drie Friese landschappen; het Merengebied, het Laagveengebied en Gaasterland. Vooral vanaf de 17e eeuw tot in de 20e eeuw is veen afgegraven voor turfwinning. De bodem daalde hierdoor aanzienlijk met vernatting als gevolg. Regelmatig werden ‘verdronken’ delen opnieuw ingepolderd. Dankzij de Ruilverkavelingswet van 1954 kon de polder opnieuw ingericht worden. Met deze ruilverkaveling kwam een betere infrastructuur tot stand, werd de waterhuishouding verbeterd en konden maatschappelijke achterstanden worden weggenomen.

Kernkwaliteiten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. Deze publicatie is onderdeel van een reeks gebiedsdocumenten waarin de kernkwaliteiten van deze gebieden worden beschreven.

Voor wie

Dit gebiedsdocument is bedoeld voor erfgoedprofessionals, ontwerpers, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Samenstelling en tekst: Land-id
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands