Shared Heritage Joint Future

Dit Engelstalige rapport laat een overzicht zien van de internationale projecten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed die zijn uitgevoerd in het kader van het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed.

In deze publicatie komt een breed scala van projecten aan bod die zijn uitgevoerd in nauwe samenwerking met lokale partners in de periode 2009 – 2013. Het gaat hierbij om uit Nederland afkomstig erfgoed in drie categorieën: maritiem erfgoed, historische architectuur en stedenbouw en museale collecties. Het Nederlandse overheidsbeleid is gericht op het duurzaam behoud van dit erfgoed. De projecten die in deze publicatie worden besproken, spelen zich af in landen waar Nederland een gezamenlijk verleden mee heeft zoals Australië, Brazilië, Ghana, India, Indonesië, Japan, Rusland, Sri Lanka, Suriname, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

Gedeeld erfgoed

Nederland heeft een rijke historie en deelt een verleden met veel landen over de hele wereld. Vooral de handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), de West-Indische Compagnie (WIC) en de koloniale relaties hebben hun sporen nagelaten. De Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed gaat internationale samenwerkingsverbanden aan en werkt aan projecten die bijdragen aan de wederzijdse kennis over en conservering van dit gedeelde erfgoed.

Dit rapport is alleen in het Engels beschikbaar.

Voor wie

Dit rapport is bestemd voor erfgoedprofessionals in binnen- en buitenland, beleidsmakers en anderen die geïnteresseerd zijn in ons gedeeld cultureel erfgoed. 

Colofon

Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014