Shared Cultural Heritage Programme
Mediatype: 
Onderwerp: 

In deze Engelstalige brochure komen de belangrijkste onderdelen van het Programma Gedeeld Cultureel Erfgoed aan bod. Een aantal trekkers van dit internationale samenwerkingsprogramma deelt hun visie en er worden praktijkvoorbeelden gegeven.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werkt samen met tien partnerlanden aan een duurzame toekomst voor gedeeld cultureel erfgoed. In deze publicatie worden de drie thema’s van het programma uiteengezet: Maritieme Archeologie, Collecties en Gebouwde Omgeving. Na een introductie door Susan Lammers, algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, komen programmadirecteuren en coördinatoren aan het woord die onder elk van de thema’s werkzaam zijn. Ook worden er voorbeelden gegeven van samenwerkingsprojecten.

Kennisuitwisseling

Nederland deelt een verleden met landen over de hele wereld. De sporen die dit gedeelde verleden heeft nagelaten zijn soms zichtbaar in het landschap, zijn te vinden in museumcollecties, komen boven water als archeologische vondsten of worden gezien als immaterieel erfgoed. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ondersteunt lokale experts door middel van kennisuitwisseling in de vorm van training, advies en hulpmiddelen. Nederland exporteert daarmee kennis naar het buitenland, maar verwerft tegelijkertijd kennis en aanvullende expertise die relevant is voor actuele en belangrijke thema's in Nederland.

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor professionals en experts in het Nederlandse erfgoedveld die werken met gedeeld cultureel erfgoed en ieder die in dit onderwerp is geïnteresseerd.  

Deze publicatie is alleen beschikbaar in het Engels.

Colofon

Alle foto's zijn eigendom van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, tenzij anders vermeld.
Omslag: Galle Fort, Sri Lanka ©Threeblindmen photography
Sustainable preservation through reciprocity: Traders & Culture Gallery ©The Albany Institute of History & Art
Maritime Archaeology: Voorwerpen uit het wrak van VOC schip de 'Batavia' ©ANCODS Project
Built Environment (onder, links): Urban Heritage Strategies, training voor Russische professionals ©G.J. Luijendijk
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2018

Taal

Engels