Shared cultural heritage, fact sheet 2017 - 2020

Deze Engelstalige factsheet legt het beleid van het Gedeeld Cultureel Erfgoed Programma uit. GCE maakt deel uit van het Nederlandse internationale cultuurbeleid. De ministeries van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben dit beleid geformuleerd voor de periode 2017 - 2020 waarbij de focus ligt op tien partnerlanden. De uitvoerende organisaties zijn DutchCulture, het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Nederlandse ambassades in de partnerlanden. Meer informatie over hun rollen en verantwoordelijkheden is te vinden in deze factsheet en via de websites van deze organisaties.

This fact sheet explains the policy of the Shared Cultural Heritage Program. The SCH Programme is part of the Netherlands’ international cultural programme. The Dutch Ministries of Foreign Affairs and of Education, Culture and Science have formulated this policy for the period 2017 – 2020 focusing on ten partner countries. The executing organisations are DutchCulture, the National Archives of the Netherlands and the Cultural Heritage Agency of the Netherlands as well as the Dutch embassies in the partnercountries. More information on their roles and responsibilities can be found in this factsheet and on their websites.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2019

Taal

Engels