Schokland UNESCO World Heritage site 3rd monitoring round

De conditie van vier archeologische vindplaatsen op het UNESCO werelderfgoed Schokland zijn onderzocht tijdens een archeologische inspectie. De resultaten verschillen sterk per vindplaats.

In deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) wordt verslag uitgebracht van de derde inspectieronde op vier archeologische vindplaatsen die deel uitmaken van het UNESCO werelderfgoedgebied Schokland. De conditie en de vooruitzichten van de vindplaatsen variëren sterk; droogte en akkerbouw vormen de grootste bedreigingen. In de inventarisatie zijn diverse onderzoekstechnieken toegepast. Zo zijn de grondwaterstanden, bodemvochtgehalten en redoxpotentialen gemeten. De sites zijn onderzocht op botanische en archeozoölogische resten. Daarnaast is er micromorfologisch onderzoek uitgevoerd.

Voormalig eiland

Schokland is een dorp en voormalig eiland in de Noordoostpolder. Bij deze archeologische inspectie zijn in totaal vier vindplaatsen onder de loep gelegd. E170 en J125 zijn beide rivierduinvindplaatsen met steentijdvondsten in de bodem. P14 is een dekzandrugvindplaats met vondsten uit de steentijd en de bronstijd. De Zuidert is een terp uit de middeleeuwen. De laatste twee vindplaatsen bevinden zich op het voormalige eiland. Al eerder werden vindplaatsen in het gebied geïnspecteerd. De data van het onderzoek, dat in 2006 plaatsvond, zijn ook in deze rapportage opgenomen.

Deze publicatie is alleen in het Engels beschikbaar.

Voor wie

Deze wetenschappelijke rapportage is bestemd voor archeologen en andere specialisten die te maken hebben met het in situ behoud van archeologische vindplaatsen.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 207
Auteurs: D.J. Huisman, G. Mauro
ISBN/EAN: 9789057991974
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2013