Scheepswrak Stavoren 17

Uit dit onderzoek blijkt dat het scheepswrak Stavoren 17 zeldzaam is in zijn soort. Daarom is het wrak van hoge waarde, ondanks dat er weinig van het schip bewaard is gebleven.

Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) beschrijft het waarderend onderzoek van het scheepswrak Stavoren 17, gelegen in het IJsselmeer. Het blijkt hier om een volledig overnaads schip uit de 16e eeuw te gaan. De lading en ballast van het scheepswrak Stavoren 17 doen vermoeden dat het handelscontacten onderhield tussen de Lage Landen en het Scandinavisch gebied. Het doel van het onderzoek was tweeledig. Naast het vaststellen van de inhoudelijke en fysieke kwaliteiten van het scheepswrak bood het project ook de mogelijkheid aan studenten om ervaring op te doen in een onderwaterarcheologisch onderzoeksproject.

Overgangsperiode

Ondanks het feit dat er betrekkelijk weinig structurele elementen van het schip bewaard zijn gebleven, is de archeologische waardering van de vindplaats hoog. Dit komt doordat dit wrak een van de weinige overgebleven voorbeelden is van de overgangsperiode tussen overnaadse en gladboordige schepen. In historische bronnen is weinig te vinden over deze periode, vooral omdat schepen grotendeels op het oog werden gebouwd en niet vanaf tekening of voorschriften. De enige bron die we hebben, is dus het materiële erfgoed.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor (maritiem) archeologen, andere professionals en liefhebbers die zich bezig houden met maritieme archeologie.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 221
Auteur: J. Opdebeeck, M. Manders, T. Coenen
ISBN/EAN: 9789057992216
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014