Scheepswrak Paradijsvogelweg

In Almere is onderzoek gedaan naar de conditie van het scheepswrak Paradijsvogelweg. Het onderzoek toont aan dat sinds de afdekking in 1980 het wrak niet verder is gedegradeerd.

Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) beschrijft de resultaten van het in 2014 uitgevoerde veldonderzoek. Met behulp van boor- en sondeeronderzoek is aangetoond dat het scheepswrak sinds de afdekking in 1980 niet meer aan hevige degradatie heeft blootgestaan. Doordat het wrak met plastic is afgedekt, stijgt de grondwaterspiegel binnen het folie en raakt de bodem waterverzadigd, waardoor de conserveringsomstandigheden voor de houten resten aanzienlijk zijn verbeterd. De ophoging van het terrein heeft mogelijk ook een positief effect gehad op de conservering. De grondwaterstand is hierdoor mogelijk plaatselijk iets verhoogd, wat geleid heeft tot een zuurstofarme omgeving voor het scheepswrak.

Topsites

Dit onderzoek maakt deel uit van het project Topsites dat door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt uitgevoerd om archeologische (top)monumenten voor aantasting en verder verval te behoeden.

Voor wie

Dit rapport is bestemd voor archeologen, de eigenaar, gebruiker en beheerder van het rijksmonument en daarnaast voor andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met (maritieme) archeologie.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 231
Auteurs: J.W. de Kort, D.J. Huisman en B.P. Speleers
ISBN/EAN: 978-90-5799-252-0
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands