Scheepswrak aan de Paradijsvogelweg ingekuild; Een archeologisch monument goed geconserveerd
Vakgebied: 
Mediatype: 
Onderwerp: 

Deze factsheet laat zien hoe een scheepswrak in Almere is ingekuild. Met deze maatregel is het vochtgehalte van de bodem verhoogd. Hierdoor blijft het archeologische monument beter intact.

Sinds de inpoldering en inrichting van de Flevopolders ligt het grondwaterpeil vaak dieper dan de aanwezige scheepsresten. Hoewel de meeste scheepswrakken ingebed liggen in klei en zand, zorgt een langdurig lagere grondwaterstand ervoor dat houtrot de archeologische resten kan aantasten. Dan verliest het hout zijn stevigheid en gaat archeologische informatie, zoals scheepstype en bouwwijze verloren. Na onderzoek in 2008 bleek ook de conditie van het scheepswrak aan de Paradijsvogelweg langzaam achteruit te gaan. Het wrak heeft te lijden van zacht-rot schimmel.

Plastic folie

Door het scheepswrak met plastic folie te omtrekken en af te dekken stijgt de grondwaterspiegel binnen het folie en raakt de bodem waterverzadigd. Hierdoor verbeteren de conservingsomstandigheden voor houten (scheeps)resten aanzienlijk. Deze methode wordt al toegepast sinds de jaren tachtig en heeft zijn nut bewezen. Scheepswrakken, maar ook andere kwetsbare houtresten die op deze manier worden ingepakt, blijven beter geconserveerd. Deze factsheet laat onder meer zien hoe deze conserveringsmethode sinds de jaren tachtig is verfijnd door nieuwe technieken en materiaaltoepassingen.

Voor wie

Deze factsheet is voor (maritieme) archeologen, beleidsmakers, natuurbeheerders en anderen die te maken hebben met het in situ beschermen van archeologische vindplaatsen.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015

Taal

Nederlands