Schade aan en herstel van historisch papierbehang

Deze technische brochure gaat in op schades die bij papierbehang kunnen ontstaan, op het inventariseren en het voorkomen van schades en het herstel.

Papierbehang is uitermate kwetsbaar. Denk aan lichtgevoeligheid, vochtproblemen, vuil en stof, biologische schades, bouwkundige en mechanische schades. Deze brochure laat zien wat voor soort onderzoek er nodig is om eventuele risico’s in beeld te krijgen en wat eigenaren kunnen doen om schade te voorkomen. Ook is er aandacht voor de reconstructie van papierbehang en het weghalen en bewaren van behangvondsten die ter plekke niet behouden kunnen blijven.

Passieve en actieve conservering

Of historisch papierbehang nu in het zicht is gebleven of tijdens de renovatie van een pand tevoorschijn komt; het vraagt altijd om een speciale behandeling voor toekomstig behoud. Bij actieve conservering gaat het om handelingen aan het papierbehang zelf, bij passieve conservering om het optimaliseren van de bewaarcondities. Voor actieve handelingen, hoe eenvoudig ook, is het aan te raden om een gespecialiseerde restaurator in te schakelen.

Er is ook een informatieve brochure over de historische ontwikkeling van papierbehang.

Voor wie

Deze brochure is voor monumenteigenaren, gemeenten, ontwerpers en anderen die geïnteresseerd zijn in historische interieurs.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018

Taal

Nederlands