Rotterdam oostelijke binnenstad; een wederopbouwgebied van nationaal belang, nr. 05

Deze brochure licht toe waarom de oostelijke binnenstad van Rotterdam een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang is.

In de oostelijke binnenstad van Rotterdam begon in 1941 de wederopbouw. Stedenbouwkundige en architect van de gemeente W.G. Witteveen kreeg vier dagen na het verwoestende bombardement op de historische binnenstad op 14 mei 1940 al de opdracht voor een wederopbouwplan. Hij greep zijn kans om vooroorlogse plannen verder door te voeren en de van de kaart geveegde stad grondig te herstructureren. Het resultaat was een ware metamorfose: de fijnmazige stadsstructuur maakte plaats voor grootstedelijke bouwblokken, brede boulevards en ruime plantsoenen.

30 aandachtsgebieden uit de wederopbouw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor bewoners van de oostelijke binnenstad in Rotterdam, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands