Rotterdam Ommoord; een wederopbouwgebied van nationaal belang, nr. 17

In deze brochure wordt uitgelegd waarom Rotterdam Ommoord een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang is.

De Rotterdamse woonwijk Ommoord past naadloos in het naoorlogse pleidooi voor hoogbouw. Het stedenbouwkundig plan van Lotte Stam-Beese was het resultaat van diverse studies, die de Rotterdamse architectengroep Opbouw verrichten naar ‘hoogbouw in het groen’. Hoogbouw werd bij uitstek geschikt geacht voor woningbouwproductie, vanwege de royale groenvoorzieningen, lichte woningen én een efficiëntere bouwstroom. Het ontwerp voor Ommoord is illustratief voor de voortschrijdende standaardisatie van naoorlogse architectuur en stedenbouw. Er is geen andere hoogbouwwijk uit deze periode van vergelijkbare schaal en samenhang.

30 aandachtsgebieden uit de wederopbouw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor bewoners van Rotterdam Ommoord, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands