Rotterdam Ommoord: een toonbeeld van wederopbouw

Deze rapportage licht toe waarom de wijk Ommoord in Rotterdam een wederopbouwgebied van nationaal belang is.

De Rotterdamse woonwijk Ommoord past naadloos in het naoorlogse pleidooi voor hoogbouw. Het stedenbouwkundig plan van Lotte Stam-Beese was het resultaat van diverse studies, die de Rotterdamse architectengroep Opbouw verrichten naar ‘hoogbouw in het groen’. Hoogbouw werd bij uitstek geschikt geacht voor woningbouwproductie, vanwege de royale groenvoorzieningen, lichte woningen én een efficiëntere bouwstroom. Het ontwerp voor Ommoord is illustratief voor de voortschrijdende standaardisatie van naoorlogse architectuur en stedenbouw. Er is geen andere hoogbouwwijk uit deze periode van vergelijkbare schaal en samenhang.

Kernkwaliteiten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. Deze publicatie is onderdeel van een reeks gebiedsdocumenten waarin de kernkwaliteiten van deze gebieden worden beschreven.

Voor wie

Dit gebiedsdocument is bedoeld voor erfgoedprofessionals, ontwerpers, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Productie: De PlaatsMakers
Samenstelling en tekst: Marlijn van der Hoeven
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands