Romeins brons bedreigd? Een eerste onderzoek naar degradatie van het bodemarchief van het Romeinse castellum Fectio

Uit onderzoek naar de bodem van het Rijksmonument Fectio blijkt dat het huidige landgebruik geen gevaar vormt voor de conditie van non-ferrometale vondsten.

In de bodem van het Rijksmonument Fectio (gemeente Bunnik) is onderzocht of er een verband bestaat tussen de degradatie van non-ferrometale archeologische vondsten en het grondgebruik. Non-ferrometaal is een metaal dat geen ijzer bevat of waarvan ijzer niet het belangrijkste bestanddeel is. De aanleiding voor het onderzoek was het voornemen van de provincie om Fectio opnieuw in te richten. Omdat er geen slechte invloed op het bodemarchief is aangetoond, heeft het de voorkeur om het huidige landgebruik (grasland) te handhaven.

Romeinse sporen

Uit het onderzoek blijkt dat er op deze locatie geen relatie bestaat tussen degradatie van non-ferrometalen en het landgebruik. Ditzelfde geldt voor andere vondstcategorieën (vooral aardewerk en bot). Er is ook geen verband tussen de fysieke kwaliteit van de vondsten en de diepte waarop deze zijn aangetroffen. In de proefsleuven zijn, naast vondsten en lagen die verband houden met de aanleg van het waterliniefort en de opgravingen van Van Giffen in 1946-1947, nog enkele Romeinse sporen gevonden.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die zich bezighouden met de archeologie van de provincie Utrecht.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 219
Auteurs: B. van Os, T. de Groot, M. van der Heiden, J.W. de Kort, N.D. Kerkhoven en J. Schreurs
ISBN/EAN: 9789057992193
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2014