Risicomanagement voor collecties

Deze publicatie laat zien wat er nodig is om risico’s waarmee erfgoedbeheerders te maken kunnen krijgen te analyseren en te beheersen.

Bij welke maatregelen is de kans op wateroverlast in een museum het kleinst? Is de aanpassing van licht noodzakelijk om verbleking van de collectie prenten tegen te gaan? Moet het museum wel volledig geklimatiseerd worden? Collectiebeherende instellingen staan dagelijks voor dit soort keuzes. Risicomanagement heeft niet alleen betrekking op de veiligheidsrisico’s, maar op alle bedreigingen waar objecten en collecties aan blootstaan. Denk hierbij aan gebeurtenissen zoals brand, overstroming en diefstal, maar ook aan processen zoals verbleking door licht.

Opvolger digitaal handboek

Medewerkers van erfgoedinstellingen wegen het gebruik van de collectie af tegen het behoud ervan. Deze publicatie laat zien welke methodieken en modellen er zijn om een goede afweging te kunnen maken. Alle kennis, informatie en hulpmiddelen uit het eerder verschenen Digitale Handboek Collectie-Risicomanagement zijn in deze brochure geactualiseerd.

Voor wie

Deze publicatie is voor medewerkers van erfgoedinstellingen, die zich bezighouden met het professionele beheer van een erfgoedcollectie.

Colofon

Tekst: Agnes Brokerhof, Bart Ankersmit en Frank Ligterink, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Eindredactie en interviews: Anne Versloot
ISBN/EAN: 9789057992551
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands