Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Deze website ontsluit alle informatie over de werkzaamheden en projecten die worden uitgevoerd door de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed.

Het werkterrein van de Rijksdienst is onder te verdelen in vier vakgebieden: archeologie, monumenten (gebouwd erfgoed), historisch landschap en collecties. De Rijksdienst treedt op als adviseur, kennisinstituut en voert beleid met betrekking tot cultureel erfgoed uit. Deze driedeling is ook terug te vinden op de website. Alle inhoudelijke informatie is gebundeld door middel van thematische dossiers. Daarnaast brengt www.cultureelerfgoed.nl het allerlaatste nieuws en bundelt alle kennisproducten van de Rijksdienst, in de vorm van websites, (digitale) publicaties en kennisprogramma’s.

Zorg voor cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed is kwetsbaar en goede zorg ontstaat niet vanzelf. Zeker niet als terreinen op de schop gaan, wanneer historische gebouwen een nieuwe functie krijgen of bij de opslag van kunstobjecten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoekt welke aspecten van het erfgoed het beste zijn om te bewaren. En hoe die cultuurhistorische waarden het beste onderhouden kunnen worden. De Rijksdienst is onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en treedt op namens de minister.

Voor wie

De site is bedoeld voor iedereen die met cultureel erfgoed en de Rijksdienst heeft te maken: erfgoedprofessionals, overheden, studenten en andere geïnteresseerden.