Rijke oogst van een armenhoef

In het bedrijfsgedeelte van de Aarlese Hoeve in Best zijn resten van een 13e-eeuws gebint aangetroffen. Hiermee is deze boerderij de oudste van Nederland.

Deze rapportage is het resultaat van een bouwhistorisch en archeologisch onderzoek dat werd uitgevoerd tussen 2012 en 2014 in de Aarlese Hoeve aan de Oirschotseweg 117 te Best. Dit onderzoek leverde verrassende resultaten op. De datering van het gebint bleek aanzienlijk ouder dan verwacht, de constructie van de oudste delen wijkt sterk af van het gebinttype zoals bekend is in de regio, de verstoringsgraad van de ondergrondse resten bleek mee te vallen en de conservering van de organische resten is uitstekend.

Kennislacune

Uit dit onderzoek blijkt dat de Aarlese Hoeve de oudste bekende bovengrondse boerderij van Nederland en mogelijk zelfs van West-Europa is. Binnen het agrarische erfgoed is een 13e-eeuwse boerderij uniek. Het gebouw is niet alleen een waardevol onderzoeksobject vanwege de ouderdom, maar ook omdat de 13e en de 14 eeuw een kennislacune vormen binnen zowel de archeologie als de bouwhistorie van de boerderijbouw. Men ging vanaf die periode namelijk stijlen op poeren plaatsen, waardoor archeologen meestal niets in de bodem terugvinden. Bovengrondse voorbeelden zijn er ook nauwelijks. De Aarlese Hoeve is inmiddels aangewezen als rijksmonument.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, bouwhistorici, andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met de archeologie en bouwhistorie van Noord-Brabant.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 234
Auteurs: O. Brinkkemper, A.C. Bruinink, J. van Doesburg, J. de Gruil, M. van der Heiden, H.G. Jong, J.W. de Kort, B. van Os, G. van Reenen, A. Schut, J. Toebast & D.J.K. Zweers
Redactie: J.W. de Kort, D.J.K. Zweers & O. Brinkkemper
ISBN/EAN: 9789057992599
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2016

Taal

Nederlands