Rhenen - binnenstad; een wederopbouwgebied van nationaal belang, nr. 4

Deze brochure laat zien waarom de binnenstad van Rhenen is aangewezen als een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang.

Voortvarend ging Rhenen aan de slag om de schade te herstellen die aan het begin van de oorlog in 1940 was ontstaan door de felle gevechten met de Duitsers rond de Grebbeberg. Bij de Slag om Arnhem in het najaar van 1944 kwam de stad opnieuw – en nu maanden lang – onder vuur te liggen. De uitgangspunten van de wederopbouwplannen van Cees Pouderoyen van meer groen, ruimte voor verkeer en het verbeteren van de structuur van de stad zijn typisch voor de wederopbouwtijd. Het traditionele karakter van de wederopgebouwde binnenstad is eveneens grotendeels bewaard gebleven: individuele panden, in een traditionele architectuurstijl, uitgevoerd in traditionele materialen.

30 aandachtsgebieden uit de wederopbouw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor bewoners van Rhenen, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015

Taal

Nederlands