Resten van Romeinse bruggen in de Maas te Maastricht
Auteur(s): 
Jaar: 
Vakgebied: 
Mediatype: 
Onderwerp: 

In de Maas liggen resten van een Romeinse brug. Het blijkt om zeer waardevolle archeologie te gaan met een groot onderzoekspotentieel. De resten worden echter ernstig door erosie bedreigd.

In 1999 en 2000 is 19 dagen vlak ten zuiden van de Sint Servaasbrug gedoken. De gevonden resten stammen uit de 1e-4e eeuw. Er liggen niet alleen funderingspalen, maar ook andere resten afkomstig uit de hogere delen van de brug. Het materiaal duidt op zowel houten als (tenminste één) stenen pijlers. In vergelijking met elders gevonden Romeinse pijlerresten, zijn deze resten zeer zeldzaam. De conclusie is dan ook dat hier een uitzonderlijk monument ligt, van groot internationaal belang.

Inpakken of wegwezen

Uit het onderzoek komt naar voren dat de bagger- en graafwerkzaamheden in de jaren zestig grote schade hebben aangericht. De waarschijnlijk grootste eroderende factor sindsdien is de periodiek optredende harde stroming die de aanwezige resten ernstig bedreigt. Daarom worden in deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) aanbevelingen gedaan om de vondsten veilig te stellen. In situ-behoud is alleen mogelijk als de delen stevig worden ingepakt. Aan de andere kant bestaat de mogelijkheid om de resten volledig op te graven. Hiernaast presenteert de rapportage 3 scenario’s waarbij in situ-behoud en opgraving met elkaar zijn gecombineerd.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor (maritiem) archeologen, andere professionals en liefhebbers die zich bezig houden de archeologie van Limburg.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 100
Auteur: A.D. Vos
ISBN: 90-5799-057-1
© Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek, 2004