Rekenen op herbestemming
Vakgebied: 
Mediatype: 
Onderwerp: 

Dit boek belicht aan de hand van praktijkvoorbeelden de financiële kanten van herbestemming.

In dit boek staan 26 voorbeelden van succesvolle herbestemmingsprojecten die grotendeels na 2007 tot stand zijn gekomen. Het centrale thema is geld. Hoe wordt er aan herbestemming gerekend en waar komt de financiering vandaan? Ook wordt er ingezoomd op de opdrachtgevers. Om welke partijen gaat het en hoe hebben ze het project aangepakt? Daarnaast komen de gebruikers aan bod. Wie zijn ze, hoe vind je ze en hoe houd je ze vast? In het eerste deel worden de projecten afzonderlijk besproken. In deel 2 worden de projecten met elkaar vergeleken op 4 punten: de initiatiefnemers, de gebruikers, de rekening en het rendement.

Verbeelding

Herbestemming is niet nieuw; Nederland heeft er zelfs een traditie in. De omstandigheden zijn de laatste jaren wel drastisch veranderd. Na de schok en de acute financieringstop van 2008 zijn we in een laagconjunctuur beland. Geld en gebruikers zijn niet langer vanzelfsprekend. Er staan geen huurders of kopers meer in de rij, en de concurrentie met andere lege panden is moordend. Toch is herbestemming actueler dan ooit; monumentale gebouwen spreken immers tot de verbeelding en lenen zich vaak voor tal van functies. 

Voor wie

Dit boek is voor erfgoedprofessionals, beleidsmakers, architecten, monumenteneigenaren en anderen die te maken hebben met de herbestemming van gebouwd erfgoed.

Colofon

Auteurs: Sander Gelinck en Frank Strolenberg
ISBN: 978-94-6208-154-3
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, nai010 uitgevers, 2014