Projectplan Erfgoed Telt: naar een toekomstbestendig erfgoedbeleid

In deze brochure wordt het projectplan toegelicht van Erfgoed telt: een project waarmee het erfgoedbeleid in Nederland wordt aangescherpt en geactualiseerd.

De Directie Erfgoed en Kunsten van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bereiden een aanpassing van het erfgoedbeleid voor onder de titel Erfgoed telt. Deze aanpassing is nodig omdat er op een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen en buiten het domein van het onroerend erfgoed moet worden ingespeeld. In deze publicatie wordt het projectplan, de doelstellingen en de planning voor 2017-2018 toegelicht.

Modernisering Monumentenzorg

De Modernisering Monumentenzorg (MoMo) heeft veel in positieve zin veranderd in de Nederlandse erfgoedzorg. De regelgeving is eenvoudiger geworden en biedt meer ruimte voor de eigenaar. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de invoering van de Omgevingswet, de energietransitie en een groeiende rol voor publieksparticipatie hebben echter veel impact op ons erfgoed. Daarom is de tijd rijp voor een nieuw toekomstbestendig erfgoedbeleid. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat samen met diverse partners uit het erfgoedveld aan de slag om het erfgoedbeleid te actualiseren onder de projectnaam Erfgoed telt.

Voor wie

Deze publicatie is voor overheden, beleidsmakers, erfgoedprofessionals en anderen die te maken hebben met erfgoedbeleid.

Colofon

Tekst: Directie Erfgoed en Kunsten en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Directie Erfgoed en Kunsten en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Nederlands