Project “fysieke bescherming Cuijk 6000 gebied”

In 2006 zijn Romeinse kaderesten in de gemeente Cuijk fysiek beschermd. Hiermee is de archeologische vindplaats echter nog niet veiliggesteld voor de toekomst.

De vindplaats ligt vlakbij een kade waar de grootste Nederlandse binnenvaartschepen aanleggen. Daarnaast is het archeologische rijksmonument sterk onderhevig aan erosie en hebben werkzaamheden die zijn verricht in het kader van de Maaswerken een negatief effect op de vindplaats. Vanwege de directe bedreiging van dit archeologische gebied was het noodzakelijk om snel beschermende maatregelen te nemen.

Aanmeerverbod

Uit het onderzoek uit 2006 blijkt dat de vindplaats nog steeds een hoge archeologische waarde heeft. Wel is de conditie sterk achteruit gegaan. Die achteruitgang kan alleen worden gestopt door tijdelijke fysieke beschermingsmaatregelen te nemen die natuurlijke aantasting tegengaan. Een punt van zorg is het scheepvaartverkeer. Hoewel er geen schip meer in het beschermde gebied mag aanleggen, wordt het aanmeerverbod in de praktijk geschonden. Dit kan desastreuse gevolgen hebben voor de bescherming van de vindplaats. Het is dus van belang om het gebied regelmatig te inspecteren en waar noodzakelijk reparaties aan de bescherming uit te voeren. Daarnaast gaan in de toekomst ook werkzaamheden plaatsvinden aan de huidige kade. Dan kan er alsnog voor worden gekozen om de vindplaats ex situ veilig te stellen. Dit heeft echter niet de voorkeur omdat informatieverlies dan onvermijdelijk is.

Voor wie

Deze publicatie is bestemd voor (maritiem) archeologen, andere erfgoedprofessionals, beleidsmakers en liefhebbers die zich bezighouden met de archeologie van Noord-Brabant.

Colofon

Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg nummer 13 (BRAM)
Tekst: Martijn Manders
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2006

Taal

Nederlands