Professionele archeologie en de Erfgoedwet
Vakgebied: 
Mediatype: 
Onderwerp: 

Deze brochure belicht onder meer de certificeringsplicht en de aanwijzing van rijksmonumenten in de Erfgoedwet.

In deze brochure staat toegelicht wat de consequenties zijn van de Erfgoedwet voor de professionele archeologie. Zo kunnen organisaties na de inwerkingtreding van de Erfgoedwet alleen archeologische vindplaatsen opgraven als zij daarvoor gecertificeerd zijn. Ook het verwijderen of verplaatsen van cultureel erfgoed dat zich op of in de waterbodem bevindt, wordt als een opgraving beschouwd. Dan is een certificaat dus verplicht. Wanneer een bedrijf in het bezit is van een certificaat, is hiermee gegarandeerd dat de opgraving wordt uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).

De Erfgoedwet

De Erfgoedwet harmoniseert bestaande wet- en regelgeving, schrapt overbodige regels en legt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van cultureel erfgoed zoveel mogelijk bij het erfgoedveld zelf: musea, collectiebeheerders, archeologen, eigenaren en overheden. Hiermee heeft de erfgoedwet implicaties voor de regelgeving op het gebied van (kunst)collecties, archeologie en monumentenzorg. De Erfgoedwet treedt in 2016 in werking.

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor professionele archeologische bedrijven en -organisaties en gemeenten.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands