Probolinggo mission - Preserved City in Development

Door middel van een quickscan en diverse workshops zijn de toekomstmogelijkheden voor de Indonesische stad Probolinggo in kaart gebracht. Deze Engelstalige rapportage doet hiervan verslag.

Probolinggo heeft voor een groot deel vorm gekregen tijdens de Nederlandse koloniale periode. Nadat het havenstadje werd aangesloten op het spoornetwerk van Indonesië, groeide het uit tot een belangrijk knooppunt. Het gemeentebestuur van Probolinggo wil aan de slag met de doorontwikkeling en de uitbreiding van de stad. In deze plannen moet ook ruimte komen voor het aanwezige cultuurhistorische erfgoed. Er is behoefte aan een plan waarin het erfgoed een voedingsbodem en inspiratiebron biedt voor stedelijke ontwikkeling.

Quickscan

Op verzoek van het gemeentebestuur werd in mei 2015 een meerdaagse bijeenkomst georganiseerd waar door middel van workshops is gewerkt aan een visie op Probolinggo. Bij dit werkbezoek waren ICOMOS, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en DutchCulture vertegenwoordigd. Tijdens de workshops stonden drie punten centraal: politieke inzet, publieksparticipatie- en bewustwording en financiële haalbaarheid. De quickscan werd uitgevoerd door lokale studenten van de Brawijaya University. Deze is niet bedoeld om een stedenbouwkundig plan te vervangen, maar om inzicht te bieden in de cultuurhistorische waarden van de bestaande stad en de kansen voor de toekomst.

Deze publicatie is alleen in het Engels beschikbaar.

Voor wie

Dit rapport is bestemd voor erfgoedprofessionals en beleidsmakers in Nederland en Indonesië die geïnteresseerd zijn in binnenstedelijke transformatieprojecten.

Colofon

Tekst: Peter van Dun en Peter Timmer met bijdragen van Ulrich Malisius
© ICOMOS Nederland, 2015

Taal

Engels