Preventieve bestrijding van insecten in hout

Deze brochure legt uit wat er gedaan kan worden om insecten in hout preventief te bestrijden. Het blijkt echter dat preventieve bestrijding meestal niet is aan te raden.

Het preventief behandelen van hout met een bestrijdingsmiddel om aantasting door insecten te voorkomen is niet zinvol. Het is of niet nodig, of het werkt niet. Alleen als er in een gebouw al een probleem met insecten speelt, kan het nut hebben meer hout te behandelen dan alleen de aangetaste gedeelten. Deze brochure legt uit wanneer het zinvol is om insecten preventief te bestrijden. Een andere brochure Insecten in hout geeft aanbevelingen om insecten te bestrijden wanneer het hout al is aangetast. 

Bonte knaagkevers

Het is onwaarschijnlijk dat bijvoorbeeld 18e of 19e-eeuws houtwerk ineens ernstig door insecten wordt aangetast. Als een constructie zich al zo lang heeft weten te handhaven, heeft het waarschijnlijk geen preventieve behandeling nodig, die bovendien maar een paar jaar werkt. Ook helpt een preventieve behandeling niet tegen de aantasting door bonte knaagkevers en schimmels, de twee grootste probleemveroorzakers in hout. De beste manier om het hout te beschermen is dan ook om het regelmatig te onderhouden.

Voor wie

Deze technische brochure is bedoeld voor monumenteigenaren, erfgoedprofessionals en restauratoren die te maken hebben met het behoud en herstel van historisch houtwerk.

Colofon

Gids Techniek 47
Redactie: Klaas Boeder, Ries van Hemert, Taco Hermans, Michiel van Hunen, Mariël Kok, Cor van Kooten, Dirk Snoodijk en Daniëlle Takens
Tekst: Huub van de Ven
ISSN: 1569-7606
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2007