Preserving a layered history of the Western Wadden Sea. Managing an underwater cultural heritage resource
Auteur(s): 
Jaar: 
Vakgebied: 
Mediatype: 

Hoe beheren we ons onderwatererfgoed? Dat is de hoofdvraag van dit proefschrift van maritiem archeoloog Martijn Manders.

Veel cultureel erfgoed dat zich in de Nederlandse wateren bevindt is nog onbekend. Toch is het mogelijk om meer te onderzoeken en voorspellen dan we nu doen. Meer inzicht helpt om beter gefundeerde keuzes te kunnen maken over het beheer van onderwatervindplaatsen: keuzes over wat te beschermen, monitoren, onderzoeken of zelfs deselecteren. In zijn proefschrift laat Manders door middel van een testgebied – het Westelijk deel van de Waddenzee rondom de oude rede van Texel – zien waar de bedreigingen voor het onderwatererfgoed liggen, hoe deze zijn te mitigeren en op welke manieren het erfgoed kan worden ingezet. 

Draagvlak

Technisch gezien blijft het lastig om volledig bedekte vindplaatsen in de bodem op te sporen. De vindplaatsen die wel worden aangetroffen, zijn vaak vrij gespoeld en worden door erosie bedreigd. In zijn proefschrift pleit Manders onder meer voor het aanwijzen van gebieden in plaats van vindplaatsen. Dat heeft als voordeel dat er beter gekeken kan worden naar de samenhang om zo het grotere verhaal te kunnen vertellen. Of er nu in situ wordt beheerd of gekozen wordt voor een opgraving: er is altijd geld en draagvlak nodig. Draagvlak creëren voor iets wat je niet ziet is lastig. Toch zijn er methoden om het onderwatererfgoed voor het publiek toegankelijk te maken. Denk onder meer aan het visualiseren van een vindplaats door middel van de nieuwste digitale technieken.

Voor wie

Dit proefschrift is voor archeologen, erfgoedspecialisten, beleidsmakers en anderen die geïnteresseerd zijn in maritieme archeologie.

Colofon

Tekst: Martijn Manders
ISBN/EAN: 9789057993008
© Universiteit Leiden, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Engels