Prehistorische raatakkers op de Hoorneboegse Heide bij Hilversum

Op de Hoorneboegse Heide is een archeologische veldtoets uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat dit de locatie was van een prehistorisch akkercomplex.  

Het onderzoek waarvan in deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg verslag wordt gedaan, werd uitgevoerd naar aanleiding van de ontdekking van een ruitvormig patroon op het Actueel Hoogtebestand Nederland. Het patroon leek sterk op een wallensysteem van een prehistorisch akkercomplex, ook wel ‘raatakker’ of ‘Celtic field’ genoemd. Er bleek inderdaad een raatakkercomplex aanwezig te zijn, maar het wallensysteem is door eeuwenlang gebruik afgevlakt. 

Gelaagd landschap

De Hoorneboegse Heide is een aansprekend voorbeeld van een gelaagd landschap. Er zijn tal van overblijfselen uit het verre en minder verre verleden terug te vinden: prehistorische grafheuvels, een raatakkercomplex, bundels karrensporen en een opgevulde antitankgracht uit de Tweede Wereldoorlog. Dit maakt het landschap ook kwetsbaar; daarom worden ingrijpende werkzaamheden vermeden. Deze rijke geschiedenis biedt daarentegen ook kansen om de vele recreanten het verhaal van dit gebied te kunnen vertellen.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die zich bezighouden met de archeologie van Noord-Holland.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 225
Redactie: E.M. Theunissen en J.W. de Kort
Auteurs: E.M. Theunissen, J.W. de Kort, W.J.B. Derickx, M. Hondelink, O. Brinkkemper en G. Mauro
ISBN/EAN: 9789057992360
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014