Prehistorisch grafveld de Busjop bij Heythuysen weer zichtbaar

Jarenlang lag in het bos van de Busjop een prehistorisch grafveld verscholen. De aanleg van een open heidelandschap leidde tot de herontdekking van zes grafheuvels.

In deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) wordt verslag gedaan van een samenwerkingsproject van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met Staatsbosbeheer. In 2010 maakte ruim 3 ha. van de bossen van de Busjop, ten oosten van het Limburgse dorp Heythuysen (gemeente Leudal) plaats voor een open heidelandschap. Voor het Busjopproject zijn zowel veldwerk als archiefstudies zijn verricht.

Nieuwe inzichten

Het prehistorische grafveld lag jarenlang verscholen onder een deken van vegetatie. Met het open heidelandschap ontstond een beter zichtbaar en beleefbaar grafveld, maar ook een betere leefomgeving voor zeldzame plant- en diersoorten. De transformatie van het landschap is archeologisch nauwgezet gevolgd en begeleid. Dit leidde onder meer tot de herontdekking van zes grafheuvels. Daarnaast wees archiefonderzoek uit dat het oorspronkelijke grafveld veel groter was dan de zeventien heuvels die vandaag de dag zijn te bewonderen. De hoge dekzandrug waarop de heuvels liggen, blijkt grotendeels intact te zijn. Dat maakt dat de kans op het aantreffen van oudere bewoningssporen hoog is.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die zich bezighouden met Limburgse archeologie.

Colofon

Rapportage archeologische Monumentenzorg 214
Auteurs: E.M. Theunissen, J.W. de Kort, E. Rensink, C.A.M. van Rooijen en L.B.M. Verhart
ISBN/EAN: 9789057992087
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2013