Praktijkvoorbeelden

Deze website laat praktijkvoorbeelden van erfgoedprojecten zien en biedt hiermee inspiratie voor toekomstige projecten.

De website Praktijkvoorbeelden brengt een breed palet aan specifieke vraagstukken en oplossingen in beeld en dient hiermee als inspiratiebron voor andere erfgoedprojecten. Op de website is het mogelijk om te zoeken op thema, categorie of door middel van een zoekterm. De site zal in de toekomst uitgebreid worden met nieuwe praktijkvoorbeelden om uit te groeien tot een rijke catalogus waarin de omgang met erfgoed in alle facetten aan bod komt. 

Lessen voor de toekomst

Omgaan met erfgoed is maatwerk. Elke situatie, kunstwerk, collectie, archeologische vindplaats, monument of cultuurlandschap is immers anders. Datzelfde geldt voor de mensen die bij het project betrokken zijn, het beleid van de gemeente of de wensen van eigenaren en andere betrokkenen. De ontwikkelingen op dit gebied gaan ook nog eens razendsnel; nieuwe manieren om erfgoed te integreren in ruimtelijke ordening, moderne restauratietechnieken, onderzoeksmethoden, bron- en kaartmateriaal volgen elkaar in een hoog tempo op. Uit elk erfgoedproject zijn lessen te trekken voor de toekomst. Op deze website zijn ze op een rij gezet. 

Voor wie

Deze website is voor erfgoedprofessionals, beleidsmakers bij overheden, vormgevers en anderen die geïnteresseerd zijn in de omgang met erfgoed.