Postkantoren; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965
Vakgebied: 
Mediatype: 

Deze publicatie beschrijft de geschiedenis van naoorlogse architectuur van postkantoren in Nederland en presenteert een lijst met de belangrijkste naoorlogse gebouwen.

Deze publicatie geeft een korte inleiding op de vooroorlogse geschiedenis van het postkantoor. Hierna volgt een beschrijving van de naoorlogse ontwikkeling van deze gebouwen. Dit vormt de introductie voor een preselectie van postkantoren die behoudenswaardig zijn vanwege hun cultuurhistorische waarde. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype onder de loep wordt genomen.

De wederopbouw

De architectuur en stedenbouw uit de periode 1940-1965 vertegenwoordigt een belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Het is een periode van herstel van oorlogsschade en van schaarste, maar ook van optimisme en vernieuwing. Kenmerk voor deze naoorlogse jaren is de introductie van nieuwe materialen, nieuwe verkavelingspatronen, een nieuwe wijkopbouw en een steeds belangrijkere rol voor het verkeer. In het kader van stedelijke vernieuwing staat de architectuur uit deze periode steeds vaker onder druk. Dit rapport helpt om de bestaande kwaliteiten van wederopbouwarchitectuur te herkennen zodat er zorgvuldig met dit soort gebouwen kan worden omgegaan. 

Voor wie

Deze rapportage is voor beleidsmakers ruimtelijk beleid, erfgoedprofessionals en anderen die geïnteresseerd zijn in de architectuur van de wederopbouw.

Colofon

Rapportage wederopbouw
Tekst: Marije de Korte
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2005