Post-War Reconstruction the Netherlands 1945-1965. The Future of a Bright and Brutal Heritage
Uitgegeven door: 
Jaar: 
Vakgebied: 
Mediatype: 

Dit Engelstalige boek plaatst de Nederlandse wederopbouwperiode in een internationaal perspectief.

Deze publicatie toont een overzicht van de bouwwerken van het herrijzende Nederland en gaat in op de betekenis van het erfgoed van de wederopbouw voor actuele ruimtelijke opgaven. Zowel de monumentale kunst, architectuur als de stedenbouw en landschapsinrichting van de periode 1945-1965 komen aan bod. Het boek is gebaseerd op de eerder verschenen publicaties over monumenten, kunst en gebieden. Het is echter meer dan alleen een vertaling. Dit boek plaatst de Nederlandse wederopbouw in Europese context.

Optimisme

Europa kwam zwaar gehavend uit de Tweede Wereldoorlog. Ondanks de omvang, de armoede en aanzienlijke oorlogsschade, pakte Nederland de wederopbouw voortvarend op. Gebombardeerde steden en dorpen herrezen uit het puin en dankzij centrale sturing werd Nederland ruimtelijk opnieuw ingericht. Ook in economisch en sociaal-maatschappelijk opzicht vonden ingrijpende vernieuwingen plaats. Het gevoel van optimisme leidde tot een verrassend grote diversiteit in architectuur, stedenbouw en landschapsinrichting. De toepassing van nieuwe technieken en materialen leidde tot bijzondere experimenten. Bovendien werden veel bouwwerken voorzien van monumentale kunst, waarbij architecten en kunstenaars nauw samenwerkten. De wederopbouw van Nederland in de jaren 1945-1965 was een prestatie van formaat.

Voor wie

Deze Engelstalige publicatie is voor een internationaal publiek dat geïnteresseerd is in de wederopbouwperiode en hoe in Nederland met het erfgoed uit de periode 1945-1965 wordt omgegaan.

Colofon

Redactie: Anita Blom, Simone Vermaat, Ben de Vries
ISBN: 978-94-6208-279-3
© Nai010 uitgevers, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Engels