Portugese synagoge Amsterdam

Deze monografie beschrijft de cultuurgeschiedenis van de Portugees-Israëlietische synagoge te Amsterdam en vertelt het verhaal van het gebouw en zijn gebruikers.

De restauratie van de Portugese synagoge in Amsterdam in 2011 vormde de aanloop tot deze publicatie, waarin het gebouw aan het Jonas Daniël Meijerplein vanuit een cultuurhistorisch standpunt wordt belicht. Het boek beschrijft het complete verhaal van het gebouw en de inrichting; van de architect Elias Bouman, tot de instandhouding van het gebouw, de functie van de inrichting en de bijgebouwen. Daarnaast belicht het boek de geschiedenis van de Portugees-Joodse gemeente in Amsterdam. Eén hoofdstuk is gewijd aan de ceremoniële kunstschatten van de synagoge. 

Monumentaal en zichtbaar

De Portugees-Israëlietische synagoge te Amsterdam behoort tot de belangrijkste monumenten in het land. De overweldigende binnenruimte met haar gave zeventiende-eeuwse interieur kent geen gelijke in Nederland. Cultuurhistorisch is deze synagoge nog belangrijker. In het Europa van de zeventiende eeuw was het ondenkbaar dat joden een monumentale, van de straat zichtbare synagoge mochten bouwen. In de tolerante Republiek mochten zij dit wel. Dit maakt het gebouw tot een prachtige illustratie van de emancipatie van de joden.

This book is also availiable in English. / Dit boek is ook verkrijgbaar in het Engels.

Voor wie

Dit boek is voor iedereen die geïnteresseerd is in de Portugees-Israëlietische synagoge en de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland.

Colofon

Tekst: David P. Cohen Paraira, Kees Doornenbal, Roos keppler, Mirjam Knotter, Eloy Koldeweij, Coert Peter Drabbe, Dik de Roon, Jos Smit, Pieter Vlaardingerbroek
Redactie: Pieter Vlaardingerbroek
ISBN: 978-90-400-0762 0
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Bureau Monumenten & Archeologie Amsterdam, WBOOKS, 2013