Pluis in huis; geïntegreerde bestrijding van schimmels in archieven

Dit boek behandelt alle aspecten van de geïntegreerde bestrijding van schimmel in musea, archieven en bibliotheken. De bewaarcondities van het materiaal zijn hierbij cruciaal.

Bij de bestrijding van schimmel is symptoombestrijding een verkeerde aanpak. In bijna alle gevallen blijken de schimmelproblemen samen te hangen met verkeerde bewaaromstandigheden of een calamiteit. Ongeacht de methode van ontsmetting moeten de bewaaromstandigheden worden verbeterd om te voorkomen dat het probleem zich na korte tijd opnieuw voordoet. Geïntegreerde bestrijding bestaat uit 5 stappen die logisch op elkaar volgen: voorkomen, blokkeren, detecteren, beperken en bestrijden. De nadruk ligt hierbij op preventieve maatregelen en de controle daarvan.

Veilig voor mens, milieu en materiaal

Geïntegreerde bestrijding is een strategie waarbij men ernaar streeft het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen en methoden tot een minimum te beperken. Dit gebeurt door de juiste preventieve maatregelen te treffen en door een verantwoorde omgang met de collecties. Wanneer er ondanks alle preventie toch ergens schimmel wordt aangetroffen, dan wordt gestreefd naar inzet van een voor mens, milieu en materiaal veilige, niet-toxische bestrijdingsmethode. Alleen in laatste instantie wordt een radicale, toxische behandeling overwogen.

Deze publicatie is ook in het Engels beschikbaar.

Voor wie

Deze brochure is voor beheerders van (museale)collecties, archieven en bibliotheken

Colofon

Auteurs: Agnes W. Brokerhof, Bert van Zanen en Arnold den Teuling
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2003