platform Erfgoed van de Moderne Tijd

Dit digitale platform biedt de mogelijkheid om kennis uit te wisselen over erfgoed uit een recent verleden. Vaak zijn dit kwetsbare objecten waarvan de waarde nog niet is uitgekristalliseerd.

In een tijd van een veranderende samenleving en culturele verscheidenheid draagt erfgoed van het recente verleden bij aan een gedeelde identiteit. Dit erfgoed verdient de zorg die daarbij past. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed faciliteert samen met partners zoals musea, erfgoedeigenaren en universiteiten een kennisprogramma Erfgoed van de Moderne Tijd. Dit programma is in 2015 gestart en loopt tot en met 2017. Op de website www.erfgoedmodernetijd.nl kunnen alle betrokken partijen elkaar ontmoeten, discussiëren en ervaringen uitwisselen.

Digitale platforms

De digitale platforms van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed belichten elk een specifiek erfgoedzorgthema. Ze zijn bedoeld als netwerkplek en ondersteunen een specifiek kennisprogramma van de Rijksdienst. De platforms hebben globaal dezelfde looptijd als het kennisprogramma. Het werkveld, betrokkenen en geïnteresseerden kunnen elkaar hier ontmoeten en hun kennis delen. De platforms bieden actualiteit, nieuws, een agenda en blogs, geplaatst door  gebruikers. Zij maken hiervoor hun eigen profiel aan en kunnen daarmee ook op content reageren.

Voor wie

Erfgoed van de moderne tijd is een breed onderwerp. Het kan zowel om kunst, gebruiksvoorwerpen, architectuur en stedenbouw gaan. Betrokken partijen zijn onder meer musea, erfgoedeigenaren en –beheerders, erfgoedprofessionals, beleidsmakers, universiteiten en andere onderzoeksinstellingen.

Taal

Nederlands