Paradise lost?

Deze rapportage bundelt synthetiserend  onderzoek over de bewoningen en landgebruik in de steentijd van Nederland.

In deze analyse is uitgegaan van drie overkoepelende thema’s: ‘mens en materiaal’, ‘mens en ruimte’ en ‘mens en omgeving’. De opbrengst aan nieuwe kennis is zeer wisselend. Voor een beperkt aantal onderwerpen heeft het onderzoek nieuwe kennis opgeleverd, voor een groter aantal onderwerpen niet. Geconcludeerd wordt dat er een betere afstemming moet komen tussen vragen uit de NOaA en de mogelijkheden die maltaonderzoeksresultaten bieden. In potentie is namelijk veel data beschikbaar. Er wordt benadrukt dat er veel meer integrale benadering van onderzoek noodzakelijk is waarbij specialisten in een vroeg stadium betrokken dienen te worden. Rapporten en (specialistische) datasets moeten beter beschikbaar zijn voor verdiepend onderzoek.

Oogst voor Malta

De studie is uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Oogst voor Malta van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Binnen dit programma worden de resultaten van al uitgevoerde opgravingen onder de loep genomen. Opgravingsgegevens worden op die manier omgezet in kennis en op basis van deze nieuwe kennis worden vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie beantwoord en nieuwe onderzoeksvragen geformuleerd.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, landschapsonderzoekers en liefhebbers die zich bezighouden met steentijdarcheologie.
Deze publicatie is alleen in het Engels beschikbaar.

Colofon

Nederlandse Archeologische Rapporten 62
Paradise lost? Insights into the early prehistory of the Netherlands from development-led archaeology
Auteurs: J.H.M. Peeters, D.C.M. Raemaekers, I.I.J.A.M.L. Devriendt, P.W. Hoebe, M.J.L.Th. Niekus, G.R. Nobles & M. Schepers
ISBN/EAN: 9789057992926
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Engels