Parade van plattelandskerken

Deze publicatie toont vijfentwintig inspirerende voorbeelden voor het in stand houden van kerken in plattelandsgebieden.

De voorbeelden  schetsen  een beeld van uiteenlopende initiatieven die ertoe hebben geleid dat dorpskerken in Nederland konden blijven bestaan, al dan niet voor religieus  gebruik. De voorbeelden liggen verspreid over Nederland. De thema’s die aan de orde komen zijn praktisch ingestoken: initiatief, organisatie en draagvlak, een gezonde exploitatie door kosten te verlagen of door inkomsten te verhogen, creatief financieren, en ten slotte marketing en communicatie. Veel van de voorbeelden die in de brochure aan de orde komen, scoren goed op meerdere van deze thema’s. Dat is dan ook een belangrijke les: om een kerk te redden moet op al deze aspecten worden ingezet.

Identiteit

Het wordt steeds moelijker om kerkgebouwen in Nederland in stand te houden. Dit geldt zeker voor de dorpskerken in krimpgebieden. Hier komt de leefbaarheid onder druk te staan door economische problemen en afnemende  voorzieningen. Juist in dit soort gebieden met onzekere vooruitzichten is het van wezenlijk belang om de dorpskerk overeind te houden. Hier ligt immers een belangrijk deel van de ziel van het dorp: een gezamenlijk verleden dat de identiteit van het dorp weerspiegelt.

Voor wie

Deze publicatie is voor beleidsmakers, eigenaren, initiatiefnemers en ontwikkelaars die zich bezighouden met de herbestemming van kerkgebouwen.

Colofon

Tekst: David Koren, Frank Strolenberg, Welmoed Wijmans
Redactie: Joost Ankoné, Saskia Buitenkamp, Albert Reinstra, Frank Strolenberg
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, 2016
ISBN/EAN: 978-90-77567-21-0

Taal

Nederlands