Palmhoutwrak: een venster naar de gouden eeuw

In 2009 is door sportduikers een houten scheepswrak op Burgzand bij Texel ontdekt. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in de periode 2014 tot 2017 niet-bodemverstorend onderzoek verricht op deze vindplaats.

Deze rapportage geeft een volledig overzicht van het archeologisch onderzoek dat in 2014 tot 2017 op Burgzand Noord 17 (BZN17) is uitgevoerd. De vindplaats en het scheepswrak zijn gewaardeerd en er zijn onderzoeksvragen beantwoord.

Koopvaardijschip

Het scheepswrak bleek een groot houten zeilschip te zijn uit het midden van de zeventiende eeuw. Het wrak zit waarschijnlijk bijna rechtstandig in de bodem en is tot het eerste dekniveau bewaard gebleven. Het schip is van Nederlandse makelaardij en werd waarschijnlijk gebruikt als koopvaardijschip voor een Amsterdamse reder.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met maritieme archeologie.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 253
Auteurs: J. Opdebeeck, T. Coenen en A. Vos
ISBN/EAN: 978-90-5799-311-4
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2018

Taal

Nederlands