Open deuren. Op weg naar een groter publieksbereik voor kerken en kloosters
Vakgebied: 
Mediatype: 

Deze publicatie beschrijft het project Open Kerken en Kloosters, dat werd ontwikkeld in het kader van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed (2014-2016). Hierin werden een aantal ambitieuze eigenaren en beheerders ondersteund om het publieksbereik van hun gebouw te verruimen. Hun visie, aanpak, maar ook worsteling, tussen enerzijds het vasthouden aan de sacrale betekenis van hun gebouw en anderzijds het openstellen daarvan voor andere doelen, wordt toegelicht.

Het openzetten van deuren -letterlijk én figuurlijk- is noodzaak, aangezien meer dan 80% van de bevolking niet of nauwelijks een kerk bezoekt. 'Dat betekent dat er nu al generaties opgroeien die niet meer weten wat de betekenis van een kerk is', vertelt programmaleider Religieus Erfgoed Frank Strolenberg. 'En onbekend maakt onbemind. Dus als we de kerkgebouwen overeind willen houden, moeten we mensen verleiden om de gebouwen te bezoeken en zelf te ervaren. Men moet zelf kunnen zien en voelen waar een kerk voor staat en wat haar schoonheid is.

Voor wie

Deze uitgave is bedoeld voor eigenaren en beheerders die bezig zijn met de toekomst van hun kerken of kloosters. Ook voor gemeenten, provincies en ontwikkelaars kan deze publicatie inspiratie en handvatten bieden voor een toekomstbestendig monumentenbeleid.

Colofon

© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017, mogelijk gemaakt door een bijdrage van VSBfonds in het kader van Open Kerken en Kloosters.
Teksten: Welmoed Wijmans
Redactie: Mirjam Blott en Frank Strolenberg

Taal

Nederlands