Op de museale weegschaal: collectiewaardering in zes stappen
Vakgebied: 
Mediatype: 
Onderwerp: 

Welke waarde heeft erfgoed? Wie bepaalt die waarde en hoe? Deze publicatie is een praktisch hulpmiddel bij de toekenning van verschillende soorten waarde aan objecten en collecties.

NB: met uw hulp kunnen we de museale weegschaal blijven verbeteren. Vul daarom voor het downloaden van de brochure dit formulier  in. Alvast bedankt!

Tot nu toe is de waardering van erfgoed uitsluitend in handen geweest van professionals als (kunst)historici, archeologen en sociaalgeografen. Maar de wereld verandert en daarmee ook onze kijk op de waardering van erfgoed. Anno 2013 is de expert niet meer de enige die het voor het zeggen heeft. Om in te spelen op deze veranderingen heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een nieuwe systematiek ontwikkeld voor de waardering van museale objecten en (deel)collecties. Dit systeem volgt zes stappen. Het is niet alleen te gebruiken door professionals, maar ook door andere liefhebbers zoals mecenassen, bruikleengevers en het publiek.

Leren waarderen

Een collectie wordt vanuit verschillende criteria beoordeeld. In deze nieuwe systematiek zijn de criteria ondergebracht in vier hoofdgroepen. Eén heeft betrekking op de formele kenmerken van het object, zoals herkomst, conditie en zeldzaamheid. Deze leidt tot een beschrijving, nog niet tot een waardering. De overige hebben betrekking op drie waardedomeinen: cultuurhistorisch (de traditionele ‘expertwaarden’), sociaal-maatschappelijk en gebruik. Deze drie groepen zijn in principe gelijkwaardig; de gebruiker kan zelf een hiërarchie aanbrengen. Om tot het cultureel erfgoed te worden gerekend, moet een object wel aan één criterium uit het waardedomein ‘cultuurhistorisch’ voldoen.

Deze publicatie is ook beschikbaar in het Engels.

Voor wie

Deze publicatie is voor wie zich bezighoudt met het professioneel beheer van een erfgoedcollectie.

Bij deze publicatie horen ook het waarderingsformulier en het referentiekaderformulier. Deze zijn te vinden in het dossier waarderen van cultureel erfgoed op de corporate website.

Colofon

Redactie, interviews en tekstadvies: Anne Versloot
ISBN: 9789057992124
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013