Oostburg; een wederopbouwgebied van nationaal belang, nr. 7

In deze brochure wordt toegelicht waarom het wederopbouwgebied Oostburg een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang is.

Geallieerde bombardementen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog richtten een ongekende verwoesting aan in Oostburg. Het gemeentebestuur benutte de wederopbouw om tegelijk met het herstel van de schade Oostburg te ontwikkelen als regionaal en toeristisch centrum ter compensatie van de verloren werkgelegenheid in de agrarische sector. Architect ir. F.H. Klokke kreeg de opdracht voor het wederopbouw- en uitbreidingsplan van Oostburg. Klokke voerde deels een reconstructie uit van het oude vestingstadje en voorzag Oostburg van een bestuurlijk plein (Raadhuisplein), een cultureel plein (Ledelplein) en een commercieel plein (Markt) met nieuwe bebouwing. Ook werd de infrastructuur verbeterd en uitgebreid.

30 aandachtsgebieden uit de wederopbouw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Voor wie

Deze publieksbrochure is bedoeld voor bewoners van Den Haag, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands