Oostburg: een toonbeeld van wederopbouw

In deze rapportage wordt toegelicht waarom het wederopbouwgebied Oostburg een wederopbouwgebied van nationaal belang is.

Geallieerde bombardementen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog richtten een ongekende verwoesting aan in Oostburg. Het gemeentebestuur benutte de wederopbouw om tegelijk met het herstel van de schade Oostburg te ontwikkelen als regionaal en toeristisch centrum ter compensatie van de verloren werkgelegenheid in de agrarische sector. Het oude vestingstadje werd deels gereconstrueerd en kreeg een bestuurlijk plein (Raadhuisplein), een cultureel plein (Ledelplein) en een commercieel plein (Markt) met nieuwe bebouwing. Ook werd de infrastructuur verbeterd en uitgebreid.

Kernkwaliteiten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. Deze publicatie is onderdeel van een reeks gebiedsdocumenten waarin de kernkwaliteiten van deze gebieden worden beschreven.

Voor wie

Dit gebiedsdocument is bedoeld voor erfgoedprofessionals, ontwerpers, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Samenstelling en tekst: SteenhuisMeurs
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands