Oorzaken van schade aan baksteenmetselwerk en herstel 2
Vakgebied: 
Mediatype: 

Bij historisch metselwerk komen verschillende vormen van schade voor. Deze technische brochure gaat in op de materiaaltechnische oorzaken en op de mogelijkheden tot herstel.

Het herstellen van historische baksteenconstructies vraagt veel inzicht in de achtergronden van het ontstaan van de schade. Door het puntsgewijs behandelen van de oorzaken biedt deze brochure een hulpmiddel om een beeld te krijgen van materiaaltechnische onderhouds- en herstelmogelijkheden. Een andere brochure Baksteenmetselwerk: scheuren en herstel gaat specifiek in op de bouwtechnische en constructieve aspecten.

Vochtproblemen

Bijna alle vormen van schade hebben vochtproblemen als oorzaak. Vaak worden deze problemen veroorzaakt door verwaarlozing van het metselwerk en de naaste omgeving, onjuiste constructies en materiaalkeuze of doordat het metselwerk verkeerd is onderhouden. Maar ook slijtage, mos- en algvorming, graffiti en vervuiling door aangeplakt papier zijn veel voorkomende schadeveroorzakers. Bij het herstel van een historische baksteenconstructie moet altijd een deskundige worden ingeschakeld. Overdadig ingrijpen is immers net zo ongewenst als verwaarlozing. De snelheid waarmee de schade zich ontwikkelt en het risico van vervolgschade zijn het meest richtinggevend bij de keuze of er wel of niet moet worden ingegrepen.

Voor wie
Deze technische brochure is bestemd voor restauratieprofessionals en monumenteigenaren die te maken hebben met de restauratie van historische gevels.

Colofon
Gids Techniek 5
Redactie: Frans van der Helm, Ries van Hemert, Matth van Rooden, Jos van Rooden, Margo van der Sluys
Tekst: Matth van Rooden
©Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2001