Ontginningen uit de twintigste eeuw

Deze gids gaat in op de relatief nieuwe ontginningen uit de twintigste eeuw zoals de droogmaking van de Zuiderzee en geeft aanbevelingen voor de toekomst.

Het Nederlandse landschap is vrijwel geheel door mensenhanden gevormd. Door de eeuwen heen zijn woeste gronden ontgonnen en is er nieuw land op water veroverd. Vanaf de jaren dertig van de twintigste eeuw vond de vorming van de IJsselmeerpolders plaats. Deze brochure geeft aanbevelingen voor de toekomst van deze cultuurlandschappen. Hierbij hoeven de gebieden niet in de tijd bevroren te worden, maar de bestaande karakteristieken van het landschap moeten wel worden gerespecteerd.

Van zee naar landbouwgrond

Het overgrote deel van Nederland is in de twintigste eeuw met ruilverkaveling, door ontginning of droogmaking landschappelijk opnieuw ingericht. De IJsselmeerpolders gelden als de ultieme vorm van een nieuw landschap maken: van zee naar rechtlijnig ingerichte landbouwgrond, zo ver het oog reikt. Ook ontginningen van woeste grond leverden nieuwe landschappen op. Verlaten heidevelden en zandverstuivingen werden omgevormd tot keurig ingedeelde en bewoonde landbouwgronden. Delen van Drenthe, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant ondergingen deze gedaantewisseling.

Voor wie

Deze gids is bedoeld voor erfgoedprofessionals, beleidsmakers ruimtelijke ordening en anderen die geïnteresseerd zijn in de manier waarop ons cultuurlandschap zich heeft gevormd.

Colofon

Gids Cultuurhistorie 19
Tekst: Lammert Prins en Frits Niemeijer
ISSN: 2210-4674
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011