Onderzoek naar de context van een laat-Romeinse muntschat in Sint Anthonis (Noord-Brabant)

Naar aanleiding van de vondst van acht Romeinse munten in Sint Anthonis (Provincie Noord-Brabant) is inventariserend onderzoek verricht. Hierbij zijn geen andere munten gevonden.

In deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) staan de resultaten van een onderzoek uit 2010 naar de context van deze laat-Romeinse muntschat. Tijdens het onderzoek zijn drie fragmenten Romeins aardewerk gevonden, waarvan de relatie met de munten onduidelijk is. Het proefsleuvenonderzoek wees uit dat de munten oorspronkelijke begraven lagen in een dekzandrug, langs een laagte. Hoe ze daar terecht zijn gekomen, is niet duidelijk. Er zijn wel enkele verklaringen voor de vondst geformuleerd, echter zonder sluitend bewijs. De meest plausibele verklaring is dat er hier sprake is van een (inmiddels vergaan) beursje dat onderweg verloren is.

Muntschat

Tussen 2006 en 2009 zijn op een akker met de metaaldetector acht Romeinse munten gevonden, waaronder 5 zeldzame dubbele sestertii van Postumus (259-268 n.Chr.). De beperkte oppervlakte van de zone waarin ze zijn aangetroffen, wees op een muntschat. Doel van het proefsleuvenonderzoek was in de eerste plaats het veiligstellen van eventuele andere munten. Daarnaast diende informatie verzameld te worden over de archeologische en landschappelijke context van de munten.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die zich bezighouden met de archeologie van Noord-Brabant.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 203
Auteurs: T. de Groot, J.W. de Kort, J. Aarts, B. van Os
ISBN/EAN: 9789057991912
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2012