Onderzoek aan de Molshoop

Dit onderzoek heeft uitgewezen dat een heuvellichaam op het terrein van vliegbasis Eindhoven  een grafheuvel uit de midden-bronstijd is.

Op verzoek van de Koninklijke Luchtmacht heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een kleinschalig booronderzoek uitgevoerd op een heuvel (de ‘Molshoop’) op het terrein van de vliegbasis Eindhoven. De vraag was om vast te stellen of het hier gaat om een oudtijds opgeworpen heuvel, dat wil zeggen een prehistorisch grafmonument.

Solitaire heuvel

Het onderzoek heeft uitgewezen dat het inderdaad gaat om een grafheuvel die  vroeg in de midden-bronstijd (1750-1550 v.Chr.) is aangelegd. Het grafmonument lijkt een solitaire heuvel te zijn. Bij eerdere opgravingen op Veldhoven-Habraken, bijna een kilometer zuidelijk van de grafheuvel, is een aantal boerenerven uit de midden-bronstijd aangetroffen. Mogelijk hebben deze bewoners de Molshoop gebruikt om doden bij te zetten. De ontdekking van een vrij intacte grafheuvel is voor de gemeente Eindhoven bijzonder. Het is het enige prehistorische grafmonument van de gemeente. Het is daarom zaak om zorgvuldig met dit archeologisch erfgoed om te gaan.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met de archeologie van Noord-Brabant.

Colofon

Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg nr. 28
Auteurs: L. Theunissen en J.W. de Kort
ISBN/EAN: 9789057992896
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Nederlands