Onderwaterarcheologie op de Rede van Texel
Auteur(s): 
Jaar: 
Vakgebied: 
Mediatype: 
Onderwerp: 

Op de Rede van Texel zijn twaalf historische scheepwrakken onderzocht. Er is veel ontdekt over het leven aan boord, maar ook over de bedreigingen van deze vindplaatsen.

In dit Nederlands Archeologisch Rapport (NAR) zijn de resultaten van jarenlang onderwaterarcheologisch onderzoek gebundeld. Arent Vos onderzocht met de medewerkers van zijn Professioneel Archeologisch Duikteam een deel van de zeebodem van de historische Rede van Texel. Zij brachten de aanwezigheid van oude scheepswrakken in kaart en waardeerden de onderzoekswaarde en het bewaarpotentieel. Voor dit onderzoek is het gebied ‘Burgzand’ gekozen. Een deelgebied van de Rede van Texel dat al op zeventiende-eeuwse zeekaarten is terug te vinden.

In het eerste deel van het rapport schetst de auteur enkele achtergronden van het Burgzandproject, waaronder de ontstaansgeschiedenis van de Rede van Texel. In een tweede deel komen de twaalf onderzochte scheepswrakken aan de orde. In deze vondstcomplexen is veel ontdekt over scheepsconstructies, tuigage, uitrusting, bewapening, lading en persoonlijke bezittingen.

Conservering door steigergaas

Uit het onderzoek blijkt ook dat de vindplaatsen ernstig worden bedreigd door natuurlijke processen als getijdenstroom, golfwerking, corrosie en de beruchte paalworm. Van elke vindplaats is het bewaarpotentieel bepaald. Vijf van de twaalf onderzochte wrakken zijn van grote waarde en moeten op de zeebodem worden geconserveerd. Dit is gebeurd met een speciaal voor het Burgzandproject ontwikkelde methode: de wrakken zijn afgedekt met steigergaas.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals, beleidsmakers en iedereen die geïnteresseerd is in ons zeevarend verleden.

Colofon

Nederlandse Archeologische Rapporten 041
Auteur: Arent D. Vos
ISBN/EAN: 9789057991943
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2012