Onderhoud van rieten daken

Een monumentaal gebouw met een rieten dak vraagt om regelmatig onderhoud. In deze brochure wordt uitgelegd welke zorg een rieten dak op welk moment nodig heeft.

Als het een beetje meezit, kan een rieten dak tachtig jaar oud worden. Er zijn echter veel factoren die de kwaliteit van het rietdek kunnen beïnvloeden. Om eventuele schade bijtijds te herstellen is het dan ook aan te raden om het dak jaarlijks te inspecteren. Deze Gids Techniek gaat in op de technische aspecten van rieten dakbedekking, de schadeveroorzakers en de methoden om schade herstellen. Een andere gids De kwaliteit van riet als dakbedekking, gaat specifiek in op de kwaliteitseisen van het riet zelf.

Steil dak

De lengte van het dakschild, de dikte van het rietdek, de toegepaste bindtechniek en de kwaliteit van de constructie spelen een rol in de levensduur van een rieten dak. Ook de hellingshoek is belangrijk; hoe steiler het dak, des te sneller het regenwater wordt afgevoerd. Calamiteiten zoals storm en brand kunnen een abrupt einde maken aan een rieten dak. Maar ook wijzigingen in de dakconstructie, de manier waarop de ruimten onder het dak worden gebruikt en de kwaliteit van het onderhoud beïnvloeden de levensduur.

Voor wie
Deze technische brochure is bestemd voor restauratieprofessionals en monumenteigenaren die te maken hebben met van rieten daken.

Colofon
Gids Techniek 11
Redactie: Ries van Hemert, Michiel van Hunen, Jos van Rooden, Matth van Rooden, Margo van Sluys en Dirk Snoodijk
Tekst: Jochem de Velde Harsenhorst en Matth van Rooden
©Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2005