Onderhoud en restauratie van historische plantenkassen
Auteur(s): 
Jaar: 
Vakgebied: 
Mediatype: 

Deze brochure bevat aanbevelingen voor onderhoud en restauratie om historische kassen duurzaam in stand te houden.

Het doel en gebruik van plantenkassen leiden tot een eigen soort schade, die vraagt om een specifieke herstelmethode. In deze brochure komen alle materialen aan bod die in kassen voor kunnen komen, zoals hout, ijzer, beton, metselwerk en glas. Per materiaal zijn de meest voorkomende schadeverschijnselen uiteengezet en wat er moet gebeuren om de schade te herstellen. Ook de systemen die zorgen voor de toevoer van lucht, warmte en water worden behandeld, zoals zonwering, verwarmingsinstallaties en watertoevoer.

Regelmatig onderhoud

De oudst bewaard gebleven plantenkassen stammen uit het midden van de negentiende eeuw. Deze monumenten komen het meest op buitenplaatsen en in botanische tuinen voor. Hun aantal is gering; het is daarom van belang zuinig te zijn op de overgebleven historische exemplaren. Dit is echter niet altijd een eenvoudige opgave. Plantenkassen hebben zwaar te lijden onder de inwerking van vocht, temperatuurverschillen, vervuiling en weersomstandigheden. Langdurig functieverlies en achterstallig onderhoud zijn de belangrijkste oorzaken van verval. Het is dan ook noodzakelijk om de gebouwen regelmatig te inspecteren en te onderhouden. Soms kan een nieuwe functie ook uitkomst bieden.

Voor wie

Deze gids is voor eigenaren van historische kassen, beleidsmakers bij de gemeente, restaurateurs en erfgoedprofessionals.

Colofon

Gids Techniek 52
Auteur: Ben Kooij
ISSN: 2210-4658
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2011