Omgang met historische vloeren in boerderijen

Door modernisering van de bedrijfsvoering en herbestemming raken veel oude vloeren in boerderijen uit beeld. Deze brochure geeft aanbevelingen voor behoud.

Met ingrepen in het interieur van historische boerderijen kan een waardevol deel van ons agrarisch erfgoed voorgoed verloren gaan. Tegelijkertijd verdwijnt daarmee ook veel kennis. Juist met die kennis en alternatieve oplossingen kunnen veel vloeren nog heel lang mee. Deze brochure schetst een beeld van de historie en de cultuurhistorische waarde van leemvloeren, keitjesvloeren en potscheurvloeren, houten vloeren en plavuizen-, estriken- en baksteenvloeren. Ook belicht de brochure verschillende mogelijkheden die laten zien hoe deze historische vloeren meegenomen kunnen worden in veranderingen.

Reversibel en duurzaam

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil stimuleren dat historische vloeren in boerderijen bij aanpassingen zoveel mogelijk behouden blijven. Dat kan door te denken in reversibele oplossingen. Als een eigenaar bijvoorbeeld vloerverwarming op de deel wil, hoeft een leemvloer daarvoor niet per se verwijderd te worden. Deze brochure laat daar slimme en duurzame oplossingen voor zien.

Voor wie

Deze brochure is voor eigenaren van historische boerderijen en anderen die te maken hebben met historische boerderijvloeren.

Colofon

Tekst: Ben Kooij, Judith Toebast, Nanette de Jong, Annet Kock-Rood
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018

Taal

Nederlands