Noordoostpolder; een wederopbouwgebied van nationaal belang, nr. 24

Deze brochure laat zien waarom de Noordoostpolder een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang is.

Na de Wieringermeer was de Noordoostpolder het tweede immense project in de Zuiderzee (nu IJsselmeer) na de afsluiting door de Afsluitdijk. Het was met recht pionierswerk. Na de presentatie van het ontwerp in 1932 begonnen de voorbereidende werkzaamheden in 1936. Midden in de Tweede Wereldoorlog, in 1942, viel de polder droog, na de sluiting van de dijkring in 1940 en het aansluitend inzetten van drie gemalen. Kenmerkend voor de totstandkoming van de Noordoostpolder is de centrale regie, later nooit meer in die mate voorgekomen in Nederland.

30 aandachtsgebieden uit de wederopbouw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor bewoners van de Noordoostpolder, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Taal

Nederlands