Nijmegen - binnenstad; een wederopbouwgebied van nationaal belang, nr. 6

Deze brochure laat zien waarom de binnenstad van Nijmegen een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang is.

Nijmegen was één van de zwaarst getroffen Nederlandse steden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 22 februari 1944 veegde een gelegenheidsbombardement van uit Duitsland terugkerende Amerikaanse bommenwerpers de binnenstad en de stationsomgeving vrijwel geheel van de kaart. Bij het bevrijdingsoffensief in september van hetzelfde jaar werden het oostelijk deel van het centrum en de omgeving van de Waalbrug en de Batavierenweg zwaar getroffen. Hoewel de gemeente direct na het bombardement opdracht gaf voor een wederopbouwplan, vergde het heel wat overleg voordat er in 1946 een definitief plan lag. Het werd een compromis waarin de behoefte aan modernisering werd gecombineerd met een globaal behoud van de historische identiteit van het stadscentrum.

30 aandachtsgebieden uit de wederopbouw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Deze publicatie is ook in een gedrukte variant beschikbaar (gratis).

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor bewoners van Nijmegen, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015

Taal

Nederlands